Sprawozdania finansowe
ROK 2016
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2016 Pobierz
BILANS 2016 Pobierz
RACHUNEK WYNIKÓW 2016 Pobierz
ROK 2015
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015 Pobierz
BILANS 2015 Pobierz
RACHUNEK WYNIKÓW 2015 Pobierz
ROK 2014
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2014 Pobierz
BILANS 2014 Pobierz
RACHUNEK WYNIKÓW 2014 Pobierz
ROK 2013
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2013 Pobierz
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2013 Pobierz
BILANS 2013 Pobierz
RACHUNEK WYNIKÓW 2013 Pobierz
ROK 2012
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2012 Pobierz
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2012 Pobierz
BILANS 2012 Pobierz
RACHUNEK WYNIKÓW 2012 Pobierz
ROK 2011
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2011 Pobierz
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2011 Pobierz
BILANS 2011 Pobierz
RACHUNEK WYNIKÓW 2011 Pobierz
ROK 2010
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2010 Pobierz
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010 Pobierz
BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2010 Pobierz
ROK 2009
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009 Pobierz
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009 - TABELA Pobierz
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 Pobierz