Aktualności

Finansowe korzyści naszych Darczyńców
Dodano: 15.12.2016r.

Zbliża się koniec roku, w związku z czym przypominamy, że osoby wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom takim jak Fundacja Form.Art.Nie sa to małe kwoty, gdyż darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.

Osoby fizyczne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.
Osoby prawne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.
Jeżeli zechcesz skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu.

Darowizny na rzecz Fundacji Form.Art można dokonywać

bezpośrednio na numer konta 02114011080000206933001001 (MBank) lub
za pośrednictwem Pay PalJak to zrobić?

W przypadku osób rozliczających się poprzez złożenie formularza PIT-37:
Podatnik wypełnia załącznik PIT/0 – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
W tym formularzu w pozycji 11 lub 12 (jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem) wpisuje kwotę swoich darowizn na rzecz Fundacji.
Następnie kwotę wykazaną w pozycji 34 lub 35 (jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem) wpisuje w poz. 105 lub 106 (jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem) zeznania PIT-37.
UWAGA! Jeżeli kwota do wpisania w poz. 105 lub 106 przekracza 6% kwoty poz. 66 lub poz. 97 (jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem) wówczas zmniejsza tą kwotę do kwoty równej 6% kwoty poz. 66 lub poz. 97. (najlepiej przeliczyć owe 6% poprzez mnożenie poz. 66 lub 97 przez 0,06)